0919 289 638

Bia đá lắp đặt nhà thờ Họ Đinh Công -Gia THủy – Nho Quan

Bia được lắp đặt tạị đình chùa miếu mạo nhằm ghi lại những công lao của những người có tâm – đức

Đóng góp để khôi phục , tu sửa , xây dựng lên những ngôi đình , ngôi chùa , nhà thờ dòng họ …

Bia Đá được thi công lắp đặt tại nhà thờ bác thư

Bia được làm để ghi lại những công lao, ủng hộ của anh em dòng họ xây dựng lên ngôi từ đường

Bác Thư đã tham khảo và được Đá Mỹ Nghệ Lăng Thúy tư vấn bác rất ưng ý

Bác đã tin tưởng đặt Đá Mỹ Nghệ Lăng Thúy làm bức bia đá

bia đá

bia đá

Bia đá ghi lại công lao và thành tâm công đức xây dựng ngôi từ đường họ Đinh Công

 

bia đá 2

bia đá 2

Bia Đá được thiết kế và gồm những gì

Bia được làm từ đá xanh nguyên khối và được chia làm 2 phần

Đế Bia và phần thân bia

+ Đế bia : được thiết kế gồm đế sen với kích thước dài 136cm rộng 42cm cao 22cm

Được chạm khắc hoa văn là sen vẹo

+ Thân bia : với kích thước cao 160 cm rộng 116 cm dầy 16 cm

Phần chán bia được chạm khắc rồng chầu mặt nguyệt

Mặt bia được khắc tên tuổi và hiện vật và số tiền ủng hộ đóng góp

– Đó là phần khái quát bia được Đá Mỹ Nghệ Lăng Thúy thiết kế thi công cho bác Thư tại Gia Thủy – Nho Quan – Ninh Bình