0919 289 638

Rồng đá

Rồng đá

Rồng đá được làm trên chất liệu đá xanh , rồng đá được lắp ở bậc lên xuống